Privacybeleid.

Transparant en duidelijk.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Architectenbureau Lockefeer verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website

Waarom Architectenbureau Lockefeer gegevens nodig heeft

Architectenbureau Lockefeer verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om diensten bij u af te leveren
 • Architectenbureau Lockefeer verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Architectenbureau Lockefeer bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan
een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen van persoonsgegevens met derden

Architectenbureau Lockefeer verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de
uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies en vergelijkbare technieken die wij gebruiken

Architectenbureau Lockefeer gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt
opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Architectenbureau Lockefeer gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen
ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te
laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we het gebruik van verschillende pagina’s binnen onze website kunnen vaststellen. Dit helpt ons om de website te blijven verbeteren.
Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden
voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen
van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: veiliginternetten.nl

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Hieronder een overzicht:

 • Google Analytics: Architectenbureau Lockefeer gebruikt Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@architectenbureau-lockefeer.nl. Architectenbureau Lockefeer zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Hoe wij uw persoonsgegevens beveiligen

Architectenbureau Lockefeer neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Architectenbureau Lockefeer is met een SSL certificaat beveiligd om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.  Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan
contact op via info@architectenbureau-lockefeer.nl

Onze gegevens

Architectenbureau Lockefeer
Steenstraat 33
4561 AR Hulst
Telefoon: (+31)(06) 510 510 05
KVK 67661084