Verbouw, nieuwbouw & hergebruik

Architecten bureau Lockefeer ontwerpt, adviseert en begeleidt u bij verbouw, nieuwbouw en hergebruik  Daarbij maken wij gebruik van 3D teken, - en maak technieken. Wij ontwerpen vanuit een filosofie waarbij  naast aandacht voor architecturale, bouwkundige en constructieve zaken uiteraard ook aandacht geschonken wordt aan  economische aspecten en ethische aspecten zoals  duurzaamheid; toekomstbestendig bouwen dus!

Interactief

Onze  website versie 3.0  staat evenals het hierboven getoonde gewelf voortdurend  in de stijgers; work in progress dus... u kunt  via clicken met uw muis, touchen op uw screen  of  door een VR Bril op te zetten - interactief - een kijkje nemen  in en rond  - recentelijk - door ons  gerealiseerde nieuwbouw, innovatie-, of renovatie  projecten en projecten die in ontwikkeling zijn. Dus click of touch op de icoontjes rechts onder in de 3d tekening(en)

Gratis Inloop-spreekuur dinsdag en zaterdagochtend 

Op onze nieuwe locatie aan de Steenstraat 33 te Hulst houden wij iedere dinsdag en zaterdag ochtend  van 10:00 uur tot 12:00 uur spreekuur. Uiteraard bent niet u, maar de vragen of problemen die u heeft over uw huis of gebouw onderwerp van gesprek. Tijdens dit gratis consult – vanaf een kwartier tot maximaal 1 uur - kunt  u vragen voorleggen over ver­bouwen of toch verhuizen… over wel of niet een makelaar inscha­kelen… over een second opinion betreffende een offerte van een (onder)aannemer…  of … over vragen betreffende Interieur, Materialen en Kleur. Dit consult verplicht u verder tot niets. Laagdrempelig en voor iedereen toegankelijk dus! Gewoon binnenlopen dus... maar als u zeker wilt zijn van een plaatsje bel of spreek in op 06-57028850

Attentie! 

Wij adviseren u onze website bij voorkeur op een wat snellere computer of smart-phone te bekijken; bij minder snelle computers/smartphones kan het downloaden (te) lang duren; onze excuses daarvoor maar dat is nu eenmaal de consequentie van het tonen van interactieve 3D beelden...

Creëren/ Nieuwbouw

Hedendaagse 3D teken-technieken creëren nieuwe gebouw-vormen, maar bieden ook, gekoppeld aan 3D maak-technieken, de mogelijkheid tot het herwaarderen van traditionele bouwwijzen.

Meer informatie

Renoveren/ Verbouwen

Renoveren  kan verrassend innovatief worden wanneer creativiteit gekoppeld wordt aan hedendaagse 3D teken- en maak technieken.

Meer informatie

Transformeren > Hergebruik

3D Visualisatie-technieken maken een  transformatie proces vooral bij monumentale gebouwen inzichtelijker. De kans op een mogelijk en passend hergebruik wordt daardoor groter

Meer informatie

Contact

Architectenbureau Lockefeer
Steenstraat 33
4561 AR Hulst

Telefoon Bureau: (+31)(06) 510 510 05

Telefoon voor  afspraak gratis Spreekuur:(+31)(06) 57 02 88 50

Mail:
info@architectenbureau-lockefeer.nl

Website:
www.architectenbureau-lockefeer.nl