Ideevorming, nieuwbouw, verbouw & hergebruik

Architecten bureau Lockefeer ontwerpt, adviseert (o.a. bij vergunningen) en begeleidt u bij, nieuwbouw, verbouw en hergebruik van uw woning of bedrijf.  Voordat wij dit traject inzetten besteden wij veel aandacht aan ideevorming...wat is er allemaal mogelijk?...waar had u nog niet aan gedacht?... In deze ideevormingsfase maken wij veelvuldig gebruik van 3D teken technieken,

Naast deze 3d tekentechnieken wordt vanaf dag 1 veel aandacht  besteed aan financiële zaken. Wat  kunt u  (ver) bouwen voor een - door u bepaald -  budget. Waar liggen de grootste kosten, hoe zijn die kosten samengesteld (arbeid, materieel/materiaal…) en wat kunnen we daar aan doen om daar in een zo vroeg mogelijk stadium inzicht in te krijgen.

Om echt inzicht in de kosten te krijgen maken wij een zo realistisch  mogelijke begroting. Deze begroting die gaande weg tijdens het ontwerpproces gedetailleerder wordt zorgt ervoor dat u (later) richting aannemer en onderaannemers een partij bent die van wanten weet. En dat bespaart u financieel veel meer dan de kosten van ons  honorarium!

Wees dus niet penny wise  pound foolish. Deze Engelse uitdrukking geeft helaas weer wat al te vaak in de bouw gebeurt; zuinig zijn in kleine zaken (penny) en verkwistend in grote zaken(pound). Bespaar dus niet/nooit – ook als u niet met ons in zee gaat - op Onafhankelijke adviseurs. Informeer u dus goed … en dat informeren behelst veel meer dan enkele offertes opvragen bij verschillende aannemers.

Onze filosofie is dus:  krijg voeling met  het hele ideevorming en ontwerpproces en inzicht in de kosten.

Vrijblijvend inloopspreekuur op dinsdag,- en zaterdagochtend

Op onze locatie aan de Steenstraat 33 te Hulst houden wij iedere dinsdag,- en zaterdag ochtend  van 10:00 uur tot 12:00 uur een inloopspreekuur. Uiteraard bent niet u, maar zijn de vragen die u heeft over de verbouw/nieuwbouw van een woning/ bedrijf/….. onderwerp van gesprek. Tijdens dit vrijblijvend consult – vanaf een kwartier tot maximaal 1 uur - kunt  u vragen voorleggen over (ver) bouwen of toch verhuizen en eventueel nieuwbouwen… over wel of niet een makelaar inscha­kelen… over een second opinion betreffende een offerte van een (onder)aannemer…  of … over vragen betreffende door de gemeente vereiste vergunningen. Dit consult verplicht u verder tot niets. Laagdrempelig en voor iedereen toegankelijk dus!

Bel even als u zeker wilt zijn van een plaatsje of spreek in op 06-510 510 05.

 

Creëren/ Nieuwbouw

Hedendaagse 3D teken-technieken creëren nieuwe gebouw-vormen, maar bieden ook, gekoppeld aan 3D maak-technieken, de mogelijkheid tot het herwaarderen van traditionele bouwwijzen.

Meer informatie

Renoveren/ Verbouwen

Renoveren  kan verrassend innovatief worden wanneer creativiteit gekoppeld wordt aan hedendaagse 3D teken- en maak technieken.

Meer informatie

Transformeren > Hergebruik

3D Visualisatie-technieken maken een  transformatie proces vooral bij monumentale gebouwen inzichtelijker. De kans op een mogelijk en passend hergebruik wordt daardoor groter

Meer informatie

Contact

Architectenbureau Lockefeer
Steenstraat 33
4561 AR Hulst

Telefoon Bureau: (+31)(06) 510 510 05

Telefoon voor  afspraak gratis Spreekuur:(+31)(06) 510 510 05

Mail:
info@architectenbureau-lockefeer.nl

Website:
www.architectenbureau-lockefeer.nl