Waar staan wij voor?

Architectenbureau Lockefeer  ontwerpt, adviseert en begeleidt vanuit een filosofie waarin wij ernaar streven dat  Esthetiek (... Schoonheid), Economie ( ...geld) en Ethiek (... duurzaamheid),  in balans zijn. Maatschappelijk verantwoord ondernemen dus.

Daarbij  maken wij  logischer wijze gebruik van hedendaagse  3D teken- en 3D maaktechnieken. Deze technieken stellen ons in staat om snel,  doeltreffend en dus betaalbaar uw programma van wensen/eisen te vertalen naar een mogelijk ontwerp.

Wij zijn betrokken bij dit hele proces en zijn er gebaat bij dat u als opdrachtgever tevreden bent over het resultaat zowel op  Esthetisch, Economisch als Ethisch gebied.

.

Wat kunt u verwachten ?

Allereerst onderzoeken wij of uw programma van wensen/eisen haalbaar is.  Bij haalbaarheid starten wij het ontwerpproces en daarbij gaan wij al in een vrij vroeg stadium het gesprek  aan met allerlei betrokkenen  van gemeente tot de aannemer(s) en onderaannemers.

Omdat wij de beschikking hebben over inzichtelijke 3D teken- en daaraan gekoppelde  financiële bereken technieken kunnen wij u tot in detail laten zien wat een bepaalde ontwerp beslissing voor financiële gevolgen kan hebben.

.

Wat zijn de kosten?

Een eenmalig consult -  van maximaal 1/2 uur - op dinsdag en zaterdag ochtenden - is gratis en verplicht u verder tot niets. Het enige wat u wel moet doen is een afspraak maken!

Info en afspraak:  06 - 510 510 05

Als het tot een opdracht mocht komen hanteren wij de tarieven van de Branch van Nederlandse Architecten BNA.

Dat kan op basis van:

  1. Uurtarief*
  2. Percentage  van de bouwsom**
  3. Vooraf overeengekomen bedrag
  4. Combinatie van 1,2 & 3

De hoogte van het uurtarief * of - zo daar voor gekozen wordt - de hoogte van een percentage van de bouwsom** zijn afhankelijk van de complexiteit van de opdracht. Alles wordt vooraf schriftelijk vastgelegd conform STB-2014

Voor meer info bel: 06 510 510 05